'เรารักกัน' ลงทะเบียน 'www.ม33เรารักกัน.com' เว็บเปิดเข้าใช้คึกคัก

 

"เรารักกัน" ลงทะเบียน "www.ม33เรารักกัน.com" เว็บเข้าใช้อย่างคึกคัก เช้านี้ เลขาฯ ประกันสังคมย้ำ ระวังมิจจฉชีพตั้งเว็บไซต์ปลอม ดูดข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีมติ ครม.ให้ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 นั้น 

ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเรารักกัน ว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถร่วมโครงการ ม.33เรารักกัน ได้ผ่านการลงทะเบียน www.เรารักกัน.com ในช่วงวัน และเวลาที่กำหนดไว้ และย้ำให้กดยืนยันตัวตนผ่าน แอพลิเคชั่น เป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 เพื่อจะได้เริ่มรับเงินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 4,000 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการเรารักกัน ที่เปิดให้มีการ ลงทะเบียน www.เรารักกัน.com ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์ผ่านลงทะเบียน แต่ไม่ผ่าน สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์เรารักกัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564 

อีกทั้ง ของให้ผู้ลงทะเบียนใช้ความระมัดระวังในการลงทะเบียน เนื่องจาก อาจมีมิจฉาชีพ ปลอมแปลงเว็บไซต์ขึ้นมา หลอกให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบด้วย 

สำหรับ ความเคลื่อนไหวการลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ล่าสุดเมื่อเวลา น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงการเรารักกันเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียนได้นั้น ความเคลื่อนไหวการลงทะเบียนของผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ก่อนถึงเวลาเปิดลงทะเบียน และปรากฎว่าหน้าเว็บไซต์ของโครงการยังไม่สามารถใช้บริการได้

โดยผู้สื่อข่าวได้ทดลองเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ พบว่า หลังจากที่กรอกรายละเอียด www.ม33เรารักกัน.com ตามที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานประกันสังคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 6.00 น. พบว่า การใช้งานยังเป็นไปตามปกติ โดยผู้รับสิทธิสามารถดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่แนะนำได้
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า