ข่าวดี โครงการเจาะบ่อบาดาลฟ รี ทั่วประเทศ


 

วันนี้มีข่าวดีมาฝาก สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่อยากเจาะบ่อน้ำบาดาล ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กระจายกำลังสู้ภัยแล้ง เจาะบ่อบาดาลให้พี่น้องเกษตรกร

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

กรมฯน้ำบาดาล เป็นห่วงภัยแล้งปี 2564 ว่าปริมาณฝนตกน้อย สำรวจพื้นที่น้ำบาดาล พบมีน้ำคงเหลืออีก 30,000 ล้านลบ.ม./ปี

จึงเร่งขุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2,288 บ่อทั่วประเทศ พร้อมทำ CSR ช่วยเหลือประชาชน แจกน้ำบาดาลสะอาดไปแล้วกว่า 5.5 ล้านลิตร

ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขต การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
แล้ว จำนวน 23 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี ให้กรมฯน้ำบาดาล

ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้วางเป้าขุดเจาะน้ำบาดาลรวม 2,288 บ่อ

ปัจจุบันเจาะเสร็จแล้ว 805 บ่อ คงเหลือ 1,483 บ่อ โดยจำนวน 2,288 บ่อ แบ่งเป็น

-น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,122 บ่อ เจาะเสร็จแล้ว 347 บ่อ คงเหลือ 775 บ่อ

-และน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,166 บ่อ เจาะเสร็จแล้ว 458 บ่อ คงเหลือ 708 บ่อ

นอกจากนี้กรมฯน้ำบาดาล ยังได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในลักษณะของกิจกรรม CSR

ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ แต่มอบหมายให้เจ้าหน้า ที่เข้าไปดำเนินการ

เจาะบ่อน้ำบาดาล ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 119 บ่อ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 274 บ่อ ซ่อมแซมระบบประปา 330 แห่ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 253 แห่ง

และแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไปแล้ว 5,553,401 ลิตร

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตามลิ้งนี้ 👉 http://www.dgr.go.th/bgr11/th/download/205

หากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ

สามารถติดต่อได้ที่ “ศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

โทรสายด่วน 095-949-7000 หรือ 02-666-7000 กด 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง

Post A Comment

Previous Post Next Post