กะเหรี่ยงเคเอ็นยู แถลงการณ์ค้าน ‘บุคคล-กลุ่มบุคคล’ ส่งเสบียงให้ทหารพม่า ประกาศไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น


 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม คณะกรรมการบริหาร จังหวัดมือตรอ สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ออกแถลงการณ์คัดค้านกรณีบุคลคล หรือกลุ่มบุคคลใด ที่จะส่งเสบียงอาหารให้กับทหารของเผด็จการทหารพม่าในพื้นที่แนวหน้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของ จ.มือตรอ กองพลที่ 5 สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง

แถลงการณ์ลงวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.2021 โดยระบุว่า จากกรณีของเผด็จการทหารพม่าที่เข้ามาวางกำลังฐานปฏิบัติในพื้นที่แนวหน้าของ จ.มือตรอ หากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ที่พยายามดำเนินการแทนเผด็จการทหารพม่า โดยการข้ามชายแดนส่งเสบียงอาหารให้เผด็จการทหารพม่า

พวกเราในนาม จ.มือตรอ กองพลที่ 5 สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาชน และแผ่นดินของพวกเรา เราได้แจ้งกับเผด็จการทหารพม่า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วว่า เราไม่เห็นด้วยกับการส่งเสบียงอาหารให้กับเผด็จการทหารพม่า

1.ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา เผด็จการทหารพม่าได้กดขี่ทำร้าย เข่นฆ่าประชาชนของเรา ทำให้ประชาชนเราต้องยากจนลง โดยได้กระทำอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปัจจุบันหลังจากที่เผด็จการทหารพม่าได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนพม่าไม่ยอมรับในอำนาจของพวกเขา

เมื่อประชาชนพม่าออกมาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการทำรัฐประหาร เผด็จการทหารพม่าได้เข่นฆ่าประชาชนของตนเองอย่างโหดร้ายในพื้นที่เขตเมือง จนถึงปัจจุบัน

2.บนพื้นฐานของมโนธรรม หากเรายอมให้บุคคลใดก็ตามสนับสนุนเผด็จการทหารพม่า เท่ากับว่าเราให้สิทธิเผด็จการทหารพม่ามาอยู่ในแผ่นดินของเรา และยอมให้เขากดขี่ เข่นฆ่าประชาชนของเรา

3.ด้วยเหตุนี้ พวกเราในนาม จ.มือตรอ กองพลที่ 5 สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ขอคัดค้านการส่งเสบียงอาหารให้เผด็จการทหารพม่า ประกอบกับประชาชนในประเทศ รวมถึงนานาชาติไม่ยอมรับในอำนาจของเผด็จการทหารพม่า

การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด มีการดำเนินการส่งเสบียงอาหารให้กับเผด็จการทหารพม่า เท่ากับเป็นการสนับสนุนอำนาจของเผด็จการทหารพม่าให้มั่นคงในแผ่นดินของพวกเรา และจะทำให้เกิดการเข่นฆ่าประชาชนของเรา

ดังนั้น หากเกิดอะไรขึ้นกับบุคคล หรือกลุ่มบุคลที่ให้การสนับสนุนเผด็จการทหารพม่า จ.มือตรอ กองพลที่ 5 สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

Post a Comment

Previous Post Next Post